info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 11:38
kontakt
KGL

Komunikaty

27/11/20 07:28 KORPORACJA KGL S.A.: KORPORACJA KGL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/20 17:02  brak uprawnień Korporacja KGL kupiła zakład produkcyjny w Czosnowie za 30 mln zł
16:48 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie finalnej umowy nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
12:26 KORPORACJA KGL S.A.: Piąte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
10/11/20 10:29 KORPORACJA KGL S.A.: Czwarte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
26/10/20 11:31 KORPORACJA KGL S.A.: Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
23/10/20 17:30 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
22/10/20 17:38 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelez International i rozszerzenie współpracy
15/10/20 10:17 KORPORACJA KGL S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.
10:06 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
14/10/20 17:13 KORPORACJA KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
17:08 KORPORACJA KGL S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
12/10/20 12:13 KORPORACJA KGL S.A.: Drugie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
30/09/20 07:27 KORPORACJA KGL S.A.: KORPORACJA KGL S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 14:52 KORPORACJA KGL S.A.: Pierwsze wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji