info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 12:07
kontakt
KGL

Komunikaty

20/07/21 13:44 KORPORACJA KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2021 r.
07/07/21 15:40 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy na dostawę linii do termoformowania
29/06/21 18:47 KORPORACJA KGL S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego
22/06/21 12:22 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich
21/06/21 16:56 KORPORACJA KGL S.A.: Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do termoformowania
09/06/21 14:30 KORPORACJA KGL S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych na kolejną kadencję
08/06/21 18:39 KORPORACJA KGL S.A.: Powołanie osób nadzorujących i zarządzających na kolejną kadencję
16:05 KORPORACJA KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r.
15:47 KORPORACJA KGL S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r.
14:55  brak uprawnień Korporacja KGL wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję
14:49 KORPORACJA KGL S.A.: Informacje na temat wypłaty dywidendy za 2020 r.
02/06/21 22:39 KORPORACJA KGL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A.
21:13 KORPORACJA KGL S.A.: Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich
01/06/21 11:17  brak uprawnień Millennium DM podniósł cenę docelową dla akcji KGL do 30,5 zł
31/05/21 17:08 KORPORACJA KGL S.A.: KORPORACJA KGL S.A. formularz raportu kwartalnego