info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 20:23
kontakt
KETY

Komunikaty

18/07/24 17:18  brak uprawnień Grupa Kęty ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Selt
17:10 KETY: Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez Grupę Kęty S.A. kontroli nad spółką SELT Sp. z o.o. oraz powzięcie informacji o braku konieczności spełnienia jednego z warunków dodatkowych przewidzianych w umowie
11/07/24 16:17 KETY: Rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
01/07/24 08:04  brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "sprzedaj"
28/06/24 13:40 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art. 19 MAR
26/06/24 12:09 KETY: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art. 19 MAR
19/06/24 11:12  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w II kw. '24 na 160 mln zł, wzrost o 6 proc. rdr (opis)
11:03  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w II kw. '24 na 160 mln zł, wzrost o 6 proc. rdr
10:53 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2024 r.
18/06/24 08:44 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art. 19 MAR
14/06/24 11:05  brak uprawnień Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt (opis)
10:54  brak uprawnień Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt
10:42 KETY: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce SELT Sp. z o.o. oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji dotyczących warunków nabycia udziałów tej spółki
06/06/24 18:08 KETY: Decyzja KDPW w sprawie asymilacji akcji serii K
29/05/24 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki GRUPA KĘTY S.A.