info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 09:55
kontakt
KETY

Komunikaty

24/11/20 17:24  brak uprawnień Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20
20/11/20 07:42 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
19/11/20 15:12  brak uprawnień Grupa Kęty podnosi prognozy wyników na '20, w tym zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł
14:57 KETY: Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2020 r.
18/11/20 14:41 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
08:09 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
13/11/20 14:10 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
05/11/20 15:39 KETY: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
08:15 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
02/11/20 17:21 KETY: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
22/10/20 14:17  brak uprawnień Kęty chcą przedstawić nową strategię w grudniu lub styczniu
13:47  brak uprawnień Kęty podtrzymują zakładany na '20 poziom inwestycji
21/10/20 17:49  brak uprawnień Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków (opis)
17:27  brak uprawnień Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków
17:16 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego