info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 18:27
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

30/06/20 17:30 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Spłata zobowiązań krótkoterminowych
26/06/20 18:09  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (9/2020) Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej
18:07  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (8/2020) Wypłata dywidendy za rok 2019
18:02  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2020 roku
25/06/20 22:33  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (6/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok
06/06/20 06:42 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
06:07  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (5/2020) Korekta ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
05:51 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
29/05/20 20:34 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
14:33  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
14/05/20 18:23  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
04/05/20 16:39 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy współpracy
22/04/20 16:09 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy windykacji wierzytelności z PKN ORLEN S.A. (podpisanie umowy współpracy z PKN ORLEN S.A.)
16/04/20 17:31 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnej umowy współpracy
16:36 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnej umowy współpracy