info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 01:05
kontakt
K2INTERN

Komunikaty

27/01/21 17:52 K2 INTERNET S.A.: Rejestracja zmiany firmy w statucie Emitenta
18/01/21 18:05 K2 INTERNET S.A.: Porozumienie w sprawie rozliczenia kary umownej i realizacji usług przez spółkę zależną FABRITY.
05/01/21 17:51 K2 INTERNET S.A.: Włączenie spółki K2 Internet S.A. do indeksu WIG-TECH i WIG-INFO.
22/12/20 10:00 K2 INTERNET S.A.: Nabycie akcji OKTAWAVE przez Emitenta.
21/12/20 14:27 K2 INTERNET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ K2 Internet S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r.
17/12/20 11:51 K2 INTERNET S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.
16/12/20 17:05 K2 INTERNET S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 67/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
09:30  brak uprawnień K2 Internet chce zwiększać przychody o 20 proc. rocznie i pozostać spółką dywidendową
08:52 K2 INTERNET S.A.: Ogłoszenie strategii Grupy K2 do roku 2023 i przewidywana rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2020 w wysokości 1 zł za akcję.
02/12/20 14:01 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Umowy z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".
23/11/20 12:43  brak uprawnień K2 Internet chce w grudniu przedstawić średnioterminową strategię, planuje wypłatę dywidendy za '20
20/11/20 16:23 K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 17 grudnia 2020 r.
12:55 K2 INTERNET S.A.: Ustalenie zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej OKTAWAVE.
10:47 K2 INTERNET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.
19/11/20 18:36 K2 INTERNET S.A.: K2 INTERNET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego