info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 08:49
kontakt
IZOL_JAR

Komunikaty

19/11/21 21:21 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/09/21 22:42 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
20/09/21 10:45 IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze 2021 roku
30/07/21 13:09  brak uprawnień IZOLACJA JAROCIN SA (1/2021) IZOLACJA-JAROCIN Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/21 14:41 IZOLACJA: Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 - Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 17.06.2021 r., sprawozdanie z wynagrodzeń, raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.
18/06/21 13:06 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2021 r.
12:58 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 24.06.2020 r., sprawozdanie z wynagrodzeń, raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.
21/05/21 11:14 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał.
14/05/21 18:45 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/21 23:06 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/01/21 14:48 IZOLACJA: Terminy publikacji raportów w 2021 roku
20/11/20 22:39 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/20 22:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/06/20 14:38 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r.
26/06/20 07:55 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 24.06.2020 r.