info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 03:05
kontakt
IUNION

Komunikaty

06/08/19 09:42 brak uprawnień INTERNET UNION SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
02/08/19 14:58 brak uprawnień INTERNET UNION SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku
19/06/19 INTERNET UNION S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r.
19/06/19 14:47 brak uprawnień INTERNET UNION SA (11/2019) Śmierć członka rady nadzorczej
14:41 brak uprawnień INTERNET UNION SA (10/2019) Odstąpienie od rozpatrzenia uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:39 brak uprawnień INTERNET UNION SA (9/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.
23/05/19 09:52 INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union
09:41 brak uprawnień INTERNET UNION SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union
07:58 brak uprawnień INTERNET UNION SA (7/2019) Raport roczny Internet Union S.A. za rok obrotowy 2018
21/05/19 12:13 brak uprawnień INTERNET UNION SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
15/05/19 12:48 brak uprawnień INTERNET UNION SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
10/05/19 12:15 brak uprawnień INTERNET UNION SA (4/2019) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku (EBI 3/2019)
14/02/19 08:46 brak uprawnień INTERNET UNION SA (3/2019) Raport za IV kwartał 2018
11/02/19 14:15 brak uprawnień INTERNET UNION SA (2/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
22/01/19 13:36 brak uprawnień INTERNET UNION SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.