info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 22:23
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

26/10/20 12:38 INTERMA TRADE S.A.: Wniesienie zarzutów przez spółkę zależną w sprawie postępowania zabezpieczającego
23/10/20 14:22 INTERMA TRADE S.A.: Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
19/10/20 14:02 INTERMA TRADE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
14/10/20 14:55 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną protokołu z badania ksiąg w zakresie podatku VAT za okres od listopada 2015 r. do września 2016 r.
13/10/20 17:10 INTERMA TRADE S.A.: INTERMA TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:09 INTERMA TRADE S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
12/10/20 10:50 INTERMA TRADE S.A.: Wypowiedzenie przez Bank umowy rachunku bankowego
05/10/20 08:22 INTERMA TRADE S.A.: Złożenie przez spółkę zależną odwołania od decyzji organu podatkowego w sprawie zabezpieczenia na majątku spółki
01/10/20 17:08 INTERMA TRADE S.A.: INTERMA TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/09/20 17:22 INTERMA TRADE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
17:16 INTERMA TRADE S.A.: Brak publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/20 12:52 INTERMA TRADE S.A.: Informacja o wstępnych wynikach za I półroczu 2020 roku
21/09/20 15:55 INTERMA TRADE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
15:52 INTERMA TRADE S.A.: Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych
18/09/20 14:31 INTERMA TRADE S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zależną decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki