info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.24, godz. 07:17
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

18/07/19 14:56 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w czerwcu 2019 roku
12/07/19 16:33 INTERMA TRADE S.A.: Zapewnienie spółce zależnej finansowania dla inwestycji w Kirgistanie oraz spłata pożyczek przez BRIJU 1920 sp. z o.o. i podwyższenie kapitałów tej spółki.
19/06/19 10:22 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w maju2019 roku.
14/06/19 15:00 INTERMA TRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMA TRADE S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
14:56 INTERMA TRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
24/05/19 07:13 INTERMA TRADE S.A.: INTERMA TRADE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 13:49 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie umowy o współpracy handlowej w zakresie dostaw surowców metali szlachetnych
13:28 INTERMA TRADE S.A.: Umowa pożyczki zawarta przez spółke z Grupy Kapitałowej
21/05/19 15:41 INTERMA TRADE S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności oraz wstępne wyniki za I kwartał 2019 r.
17/05/19 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w kwietniu 2019 roku.
17/05/19 09:31 INTERMA TRADE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku
13/05/19 11:10 INTERMA TRADE S.A.: Umowa pożyczki w ramach Grupy Kapitałowej
06/05/19 09:27 INTERMA TRADE S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego dotyczącego inwestycji w spółkę Sprint-Stroj OcOO
30/04/19 13:06 INTERMA TRADE S.A.: Aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej
17/04/19 15:39 INTERMA TRADE S.A.: Wstępna informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w marcu 2019 roku.