info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 02:36
kontakt
ISIAG

Komunikaty

13/01/21 22:03  brak uprawnień ISIAG SA (3/2021) Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za grudzień 2020 r.
21:57  brak uprawnień ISIAG SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych
05/01/21 17:33 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:18  brak uprawnień ISIAG SA (1/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/12/20 21:16 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Objęcie przez Emitenta nowowyemitowanych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Medical Apartments sp. z o.o.
21/12/20 18:59 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Medical Apartments sp. z o.o.
14:29 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podjęcie decyzji w zakresie wyboru kierunku prowadzenia działalności Spółki
15/12/20 14:01  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (23/2020) Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za listopad 2020 r.
09/12/20 13:16 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/11/20 17:15 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
27/11/20 19:26 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
19:16 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
19/11/20 19:34 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 18:56  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (22/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r.
18:50  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (21/2020) Raport miesięczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za październik 2020 r.