info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 00:42
kontakt
IPODS

Komunikaty

07/08/20 22:33  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
19/06/20 17:11 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
10/06/20 18:07 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.
17:50  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (13/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.
17:15 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta
14/05/20 16:10  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
16:02 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
12/05/20 22:30  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (11/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
11/05/20 22:24 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o utworzonym odpisie aktualizującym wartość aktywów
16/04/20 13:18  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (10/2020) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej
20/03/20 22:27  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (9/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
21:35  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (8/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
21:30  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (7/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
18/03/20 15:27  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (6/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 8/2019 - Podpisanie umowy z firmą audytorską
28/01/20 16:10  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (5/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.