info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 13:32
kontakt
IPFPLC

Komunikaty

01/12/21 11:19 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Total voting rights / łączna liczba praw głosu
29/11/21 08:13 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Consolidated Quarterly Financial Report for the nine months ended 30 September 2021 / Skonsolidowany Kwartalny Raport Finansowy za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r.
09/11/21 08:11 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Board Appointment / Powołanie do Rady Dyrektorów
03/11/21 08:10 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: International Personal Finance plc Q3 2021 trading update /International Personal Finance plc Wyniki handlowe za III kwartał 2021 r.
25/10/21 15:14 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Change of date of publication of periodic report for the third quarter of 2021 / Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.
13/10/21 11:14 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holding(s) in Company / Udziały w spółce
12/10/21 14:06  brak uprawnień International Personal Finance kupił w wezwaniu 1.673.203 akcji - Santander BM
14:01  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki International Personal Finance plc
05/10/21 10:36 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: New SEK Notes / Nowe obligacje denominowane w koronie szwedzkiej
27/09/21 09:08 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - POTENTIAL ISSUANCE OF SEK DENOMINATED SENIOR UNSECURED FLOATING RATE NOTES UNDER ITS EXISTING EMTN PROGRAMME / INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - POTENCJALNA EMISJA DENOMINOWANYCH W SEK NIEPODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU W RAMACH ISTNIEJĄCEGO PROGRAMU EMTN
22/09/21 14:35  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji International Personal Finance plc
16/09/21 18:31 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Shareholders with a holding of more than 5% at the General Meeting held on 16 September 2021 / Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2021
13:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Poll Results of the General Meeting / Wyniki głosowania Walnego Zgromadzenia
26/08/21 18:13 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Publication of Prospectus / Publikacja Prospektu
24/08/21 17:02 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE: Holding(s) in Company / Udziały w spółce