info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 02:30
kontakt
INVFMAN

Komunikaty

30/01/20 12:36 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (4/2020) Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej
08:48 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 22:50 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (2/2020) Zwrot część pożyczki od spółki Foto Volt Eko
14/01/20 12:00 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (1/2020) Nabycie praw i obowiązków w Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom.
08/11/19 12:53 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
07/11/19 09:17 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (10/2019) Podpisanie umowy z firmą audytorską
19/08/19 16:42 IFM Global Funds S.A.: Udzielenie pożyczki spółce Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
09/08/19 11:16 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
01/08/19 15:42 IFM Global Funds S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Foto Volt Eko sp. z o.o. sp.k.
03/07/19 09:31 IFM Global Funds S.A.: Przystąpienie jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
04/06/19 13:41 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
13:25 IFM Global Funds S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
30/05/19 13:31 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (7/2019) Powołanie Prezesa Zarządu
29/05/19 12:49 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
12:24 brak uprawnień IFM GLOBAL FUNDS SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku