info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 17:28
kontakt
INVESTEK

Komunikaty

14/05/20 16:15  brak uprawnień INVESTEKO SA (5/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
28/04/20 13:41 INVESTEKO S.A.: Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów środków ochrony osobistej w ramach kompleksowego systemu gospodarowania odpadami potencjalnie zakaźnymi COVID-19
24/04/20 09:06 INVESTEKO S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 roku
20/04/20 12:28 INVESTEKO S.A.: Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2020 roku
06/04/20 08:55 INVESTEKO S.A.: Wdrożenie nowej usługi - kompleksowego systemu gospodarowania odpadami zakaźnymi COVID-19
27/03/20 14:34 INVESTEKO S.A.: Informacja dotycząca wpływu pandemii koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
20/03/20 12:00  brak uprawnień INVESTEKO SA (4/2020) Wypowiedzenie Umowy z poprzednim i zawarcie Umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą
10/03/20 14:24 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
14/02/20 14:08  brak uprawnień INVESTEKO SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A.
13:54  brak uprawnień INVESTEKO SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny INVESTEKO S.A. za 2019 rok
31/01/20 15:30  brak uprawnień INVESTEKO SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
13/11/19 20:25  brak uprawnień INVESTEKO SA (18/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
13/08/19 13:32  brak uprawnień INVESTEKO SA (17/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
29/07/19 13:18 INVESTEKO S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/07/19 15:00 INVESTEKO S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.