info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 15:56
kontakt
INVENTION

Komunikaty

02/03/23 12:31 INVENTIONMED S.A.: Wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji budowy Centrum Badawczo - Rozwojowego
12:30 INVENTIONMED S.A.: Wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji projektu TutorDerm
14/02/23 17:33  brak uprawnień INVENTIONMED SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
06/02/23 19:58  brak uprawnień INVENTIONMED SA (2/2023) Podpisanie umowy z bigłym rewidentem
24/01/23 10:15  brak uprawnień INVENTIONMED SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
12/12/22 19:27 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego
05/12/22 19:21 INVENTIONMED S.A.: korekta raportu ESPI nr 7/2022 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
19:14 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:10 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:08 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14/11/22 18:27  brak uprawnień INVENTIONMED SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 20:09  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami InventionMed
27/10/22 21:27 INVENTIONMED S.A.: Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii F
24/10/22 19:00  brak uprawnień INVENTIONMED SA (14/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
27/09/22 18:09 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie umowy pożyczki