info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 14:15
kontakt
INVENTION

Komunikaty

24/01/23 10:15  brak uprawnień INVENTIONMED SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
12/12/22 19:27 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego
05/12/22 19:21 INVENTIONMED S.A.: korekta raportu ESPI nr 7/2022 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
19:14 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:10 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:08 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14/11/22 18:27  brak uprawnień INVENTIONMED SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 20:09  brak uprawnień KNF złożyła zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami InventionMed
27/10/22 21:27 INVENTIONMED S.A.: Odstąpienie od realizacji emisji akcji serii F
24/10/22 19:00  brak uprawnień INVENTIONMED SA (14/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
27/09/22 18:09 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
26/09/22 17:51 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
09/09/22 17:50  brak uprawnień INVENTIONMED SA (13/2022) Sprostowanie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2022 r.
01/09/22 10:34  brak uprawnień INVENTIONMED SA (12/2022) Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Emitenta
24/08/22 19:08  brak uprawnień INVENTIONMED SA (11/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki