info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.25, godz. 06:17
kontakt
INTROL

Komunikaty

23/09/22 11:53 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - WEKA Investments Sp. z o.o.
21/09/22 11:46 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o zastawie na akcjach INTROL S.A.
11:29 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
20/09/22 11:06 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - WEKA Investments Sp. z o.o.
02/09/22 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/07/22 18:02 INTROL S.A.: IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
12/07/22 12:47 INTROL S.A.: Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmian Statutu
04/07/22 09:30 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
30/06/22 09:45 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności przez Limatherm S.A.
29/06/22 15:58 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
28/06/22 15:08 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.
21/06/22 16:34 INTROL S.A.: Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.
14/06/22 14:36 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu o istotnej wartości do umowy faktoringu (bez regresu) przez INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o.
10/06/22 17:33 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2022 r.
17:18 INTROL S.A.: Powołanie osób nadzorujących