info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.07, godz. 03:43
kontakt
INTROL

Komunikaty

06/05/21 17:43  brak uprawnień Introl chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję
17:11 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r.
17:03 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r.
05/05/21 15:19 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 5 maja 2021 r.
15:14 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 5 maja 2021 r.
30/04/21 10:08 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
09:50 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/04/21 13:55 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
28/04/21 10:24 INTROL S.A.: INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
27/04/21 21:25 INTROL S.A.: INTROL S.A.
20:49 INTROL S.A.: INTROL S.A.
21/04/21 12:46 INTROL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Grupy INTROL za I kwartał 2021 r.
08/04/21 19:14 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2020 r.
19:05 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.
18:56 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.