info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 08:05
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

30/11/20 22:12  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (3/2020) Powołanie na nową kadencję członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji działających w ramach Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A..
26/11/20 17:41  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (2/2020) Intersport Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:44 INTERSPORT S.A.: Odwołanie prokury łącznej.
25/11/20 17:31 INTERSPORT S.A.: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
14:46 INTERSPORT S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
14:10 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na WZA 25.11.2020 r.
24/11/20 21:41 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany stanu posiadania akcji i głosów.
21:27 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany stanu posiadania akcji i głosów.
23/11/20 16:50 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie OTCF S.A. w sprawie zmiany stanu posiadania akcji i głosów.
19/11/20 15:09 INTERSPORT S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A.
10/11/20 10:57 INTERSPORT S.A.: III Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
06/11/20 17:57 INTERSPORT S.A.: Czasowe zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.
03/11/20 15:04 INTERSPORT S.A.: Zawarcie z mBank S.A. umowy o kredyt odnawialny i podpisanie aneksu do umowy linii wieloproduktowej.
02/11/20 11:31  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (1/2020) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA INTERSPORT Polska S.A.
27/10/20 15:29 INTERSPORT S.A.: Materiały na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 25 listopada 2020 r.