info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 21:17
kontakt
INTERNIT

Komunikaty

04/11/21 16:47 brak uprawnień INTERNITY SA (19/2021) KOREKTA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021
16:43 brak uprawnień INTERNITY SA (18/2021) KOREKTA RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO ZA III KWARTAŁ 2021
03/11/21 16:42 brak uprawnień INTERNITY SA (17/2021) INTERNITY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2021
14:43 brak uprawnień INTERNITY SA (16/2021) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2021
29/10/21 09:46 INTERNITY S.A.: Zawarcie Umowy przedwstępnej sprzedaży
24/08/21 16:53 INTERNITY S.A.: Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet
30/07/21 16:27 brak uprawnień INTERNITY SA (15/2021) INTERNITY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2021
15:06 brak uprawnień INTERNITY SA (14/2021) INTERNITY GRUPA RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2021
23/06/21 13:54 brak uprawnień INTERNITY SA (13/2021) Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Internity S.A.
10:44 INTERNITY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 22.06.2021
22/06/21 15:26 brak uprawnień Internity wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję
14:28 brak uprawnień INTERNITY SA (12/2021) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
14:26 brak uprawnień INTERNITY SA (11/2021) Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 22 czerwca 2021
02/06/21 12:06 INTERNITY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 5% głosów
27/05/21 18:19 brak uprawnień INTERNITY SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2021 roku