info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 08:45
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

19/01/23 12:01 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2023 roku
29/12/22 19:09 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
19:00 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
30/11/22 17:03 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą Lublin
29/11/22 18:10 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/22 17:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną
21/09/22 18:58 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 14:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 r.
18/08/22 15:22 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych.
28/07/22 15:08 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną
14/07/22 14:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 r.
14:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14:27 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
17/06/22 12:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 14 lipca 2022 roku
10/06/22 11:11 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 09 czerwca 2022 r.