info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 20:30
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

18/09/19 20:04 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie z Bankiem BPS poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności
17/09/19 17:10 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
04/09/19 19:33 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
30/08/19 17:23 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
12/08/19 20:06 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. propozycji układowych
08/08/19 15:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
31/07/19 18:43 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
02/07/19 15:52 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie
26/06/19 15:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
24/06/19 17:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. wyroku sądowego w sprawie z powództwa Kontrahenta
17/06/19 10:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:53 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
15:59 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
06/06/19 14:03 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie
31/05/19 14:45 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych