info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 07:00
kontakt
INTERFER

Komunikaty

17/11/21 13:49  brak uprawnień Polski Holding Hotelowy chce kupić akcje spółki Interferie i udziały w Interferie Medical SPA
13:30 INTERFERIE S.A.: Zawiadomienie o zawartej warunkowej umowie sprzedaży akcji Interferie S.A.
22/10/21 18:06 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
19/10/21 17:13 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za III kwartały 2021 roku
14/09/21 20:34 INTERFERIE S.A.: Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
19/08/21 14:25 INTERFERIE S.A.: Zawiadomienie o pośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu pakietu akcji Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy
17/08/21 17:13 INTERFERIE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16/08/21 17:27 INTERFERIE S.A.: Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego
13/08/21 17:04 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu półrocznego
04/08/21 16:03 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 02.08.2021 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
02/08/21 12:51 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12:50 INTERFERIE S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12:49 INTERFERIE S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
30/07/21 17:55 INTERFERIE S.A.: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A.
17:01  brak uprawnień INTERFERIE SA (1/2021) Interferie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021