info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 20:27
kontakt
INTELIWI

Komunikaty

21/01/21 14:40  brak uprawnień INTELIWISE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
15/01/21 15:33 INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33? % w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
03/12/20 08:58 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
13/11/20 08:53  brak uprawnień INTELIWISE SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
22/10/20 12:13  brak uprawnień INTELIWISE SA (12/2020) Rejestracja zmiany Statutu InteliWISE S.A.
25/09/20 08:35 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
14/08/20 09:06  brak uprawnień INTELIWISE SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
08:34  brak uprawnień INTELIWISE SA (10/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
06/08/20 14:02  brak uprawnień INTELIWISE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 05.08.2020 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13:53 INTELIWISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.08.2020 roku
26/07/20 20:28 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
17/07/20 21:01 INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.
09/07/20 18:08 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
30/06/20 15:40 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
26/06/20 13:25 INTELIWISE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 r.