info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 12:22
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

24/11/20 13:34 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
16/11/20 17:20 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 10:44 INSTALKRK: Oddalenie powództwa Instal Kraków S.A. przeciwko Lüftungsanlagen- und Gebäudetechnik LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)
16/10/20 11:45 INSTALKRK: Utworzenie odpisu aktualizującego należności od LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)
13/10/20 11:21 INSTALKRK: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Instal Kraków S.A.
12/10/20 17:44  brak uprawnień Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20
31/08/20 07:54 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/20 10:57 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 22.08.2020 roku
09:41 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku - korekta raportu bieżącego 17/2020
22/08/20 21:30  brak uprawnień WZ Instalu Kraków zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję, zarząd proponował mniej
17:37 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2019 rok
17:36 INSTALKRK: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17:33 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku
17:06 INSTALKRK: Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Instal Kraków S.A.
28/07/20 13:53 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.