info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 16:43
kontakt
INPRO

Komunikaty

26/05/20 07:21 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/20 13:07 INPRO S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
12:17 INPRO S.A.: Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
11/05/20 13:33  brak uprawnień Inpro chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję za '19
13:30 INPRO S.A.: Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
27/04/20 15:24 INPRO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.
23/04/20 11:32 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Bank S.A.
10/04/20 11:27  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)
07/04/20 10:48  brak uprawnień Inpro liczy, że przychody grupy w 2020 roku będą zbliżone do wyników 2019 r.
07:36 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz raportu rocznego
07:35 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
03/04/20 11:31 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2020 roku.
23/03/20 11:44 INPRO S.A.: Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2019 rok
18/02/20 15:47  brak uprawnień Inpro ma pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni
15:16 INPRO S.A.: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.