info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 09:29
kontakt
INPRO

Komunikaty

10/09/19 07:55  brak uprawnień W II połowie 2019 r. Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 580 lokali
07:31 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/08/19 14:08 INPRO S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy dzierżawy obiektu hotelowego.
23/07/19 13:51 INPRO S.A.: Negocjacje dotyczące transakcji mogącej zmienić zasady zarządzania i działalności spółki zależnej.
10/07/19 10:34  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
08/07/19 13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
04/07/19 12:23  brak uprawnień Inpro sprzedało w II kw. 178 lokali, mniej o 11 proc. niż przed rokiem
12:04 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2019 roku.
02/07/19 11:21  brak uprawnień Inpro wprowadziło do sprzedaży 157 mieszkań w Gdańsku
12/06/19 14:22  brak uprawnień Inpro wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '18
14:16 INPRO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
INPRO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 12 czerwca 2019 r.
14:15 INPRO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 12 czerwca 2019 r.
11/06/19 12:21 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA.
23/05/19 07:29 INPRO S.A.: INPRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego