info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 01:28
kontakt
INDOS

Komunikaty

15/11/21 15:55 brak uprawnień INDOS SA (11/2021) Raport za III kwartał 2021 r.
18/10/21 18:24 INDOS S.A.: Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA
20/08/21 14:47 brak uprawnień INDOS SA (10/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
16/08/21 15:59 brak uprawnień INDOS SA (9/2021) Raport za II kwartał 2021 r.
30/06/21 09:59 brak uprawnień INDOS SA (8/2021) Informacja na temat wypłaty dywidendy
09:29 INDOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r.
29/06/21 13:33 brak uprawnień Indos wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za '20
12:33 brak uprawnień INDOS SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r.
12:20 brak uprawnień PKN Orlen i Synthos podpisały umowę ramową przy wdrażaniu małych i mikro reaktorów jądrowych
07/06/21 15:36 INDOS S.A.: Apelacja od wyroku sądu
02/06/21 15:11 brak uprawnień INDOS SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indos Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2021 r.
28/05/21 15:27 brak uprawnień INDOS SA (5/2021) Raport roczny za rok 2020
17/05/21 15:47 brak uprawnień INDOS SA (4/2021) Raport za I kwartał 2021 roku
26/04/21 12:04 brak uprawnień INDOS SA (3/2021) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.
13/04/21 15:33 INDOS S.A.: Uniewinniający wyrok sądu