info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 07:31
kontakt
INDOS

Komunikaty

08/01/21 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K5 spółki INDOS S.A.
18:06  brak uprawnień GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii K5 (INS0923) wyemitowanych przez INDOS S.A
30/12/20 14:38 INDOS S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K5
16/12/20 15:27 INDOS S.A.: Indos SA podpisał z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu
06/11/20 15:47  brak uprawnień INDOS SA (13/2020) Raport za III kwartał 2020 r.
27/10/20 12:19 INDOS S.A.: Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1
06/10/20 09:45  brak uprawnień INDOS SA (12/2020) Umorzenie części obligacji serii K1
21/09/20 14:10  brak uprawnień INDOS SA (11/2020) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 o wartości 10.786.500,00 zł
17/09/20 15:59 INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii K1 oraz objęcie obligacji serii K5 o wartości 10.786.500 zł
28/08/20 09:32 INDOS S.A.: Indos SA emituje obligacje serii K5 o wartości 11.500.000,00 zł
25/08/20 15:42 INDOS S.A.: Odmowa przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Emitenta
14/08/20 15:36  brak uprawnień INDOS SA (10/2020) Raport za II kwartał 2020 r.
04/08/20 14:34  brak uprawnień INDOS SA (9/2020) Uzupełnienie raportów okresowych przekazanych w roku 2020
17/07/20 17:51  brak uprawnień Indos przedłuża i zwiększa program emisji obligacji
17:42 INDOS S.A.: Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA