info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 11:48
kontakt
INCUVO

Komunikaty

23/04/24 13:56  brak uprawnień INCUVO SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 r
13:05 INCUVO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Incuvo S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 r.
15/04/24 18:14  brak uprawnień INCUVO SA (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
17:07 INCUVO S.A.: Aktualizacja modelu biznesowego i celów strategicznych
21/03/24 18:40 INCUVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
18:38 INCUVO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
16:58  brak uprawnień INCUVO SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
20/03/24 21:47  brak uprawnień INCUVO SA (5/2024) Jednostkowy raport roczny Incuvo S.A. za rok 2023
15/03/24 21:36  brak uprawnień PCF Group obciążył Incuvo kosztem prac nad produkcją gry "Bullestrom VR"
18:51 INCUVO S.A.: Rozliczenie kosztów produkcji gry "Bulletstorm VR" oraz rozwiązanie za porozumieniem stron umowy produkcyjno-wydawniczej na produkcję tej gry
13/03/24 12:35  brak uprawnień INCUVO SA (4/2024) Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok 2023
30/01/24 20:00  brak uprawnień Millennium International Management ma krótką pozycję na 0,51 proc. Cyfrowego Polsatu
29/01/24 15:26  brak uprawnień INCUVO SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/01/24 09:04  brak uprawnień INCUVO SA (1/2024) Wygaśnięcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
22/11/23 17:06 INCUVO S.A.: Informacja o wyznaczeniu daty premiery dodatku do gry "Green Hell VR"