info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 09:47
kontakt
INBOOK

Komunikaty

10/12/20 21:00 INBOOK S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
03/12/20 20:31  brak uprawnień INBOOK SA (18/2020) Zmiana w składzie Zarządu Spółki
02/12/20 21:59  brak uprawnień INBOOK SA (17/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:32 INBOOK S.A.: Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy i obniżenie łącznego posiadania poniżej progu 5% w głosach
21:23 INBOOK S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 grudnia 2020 r.
20:30  brak uprawnień INBOOK SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 2020 r.
10:10 INBOOK S.A.: Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy i przekroczenie progu 50% w głosach
01/12/20 22:44  brak uprawnień INBOOK SA (15/2020) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2020 r.
18:25 INBOOK S.A.: Podpisanie Umowy Inwestycyjnej
30/11/20 22:47  brak uprawnień INBOOK SA (14/2020) Korekta raportu okresowego nr 12/2020 z dn. 12.11.2020 r. - Raport okresowy za III kwartał 2020
17/11/20 21:25 INBOOK S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
14/11/20 23:53  brak uprawnień INBOOK SA (13/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku
INBOOK S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku
12/11/20 14:33  brak uprawnień INBOOK SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
05/11/20 22:06  brak uprawnień INBOOK SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2020 roku