info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 14:53
kontakt
IMPERA

Komunikaty

12/05/20 16:15 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/04/20 12:40 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie oryginału podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
02/04/20 23:43 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:08 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu rocznego
01/04/20 16:04 IMPERA ASI S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
19/03/20 10:00 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie scanu podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
18/02/20 13:41 IMPERA ASI S.A.: wykreślenie spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk z rejestru przedsiębiorców
21/01/20 16:23 IMPERA ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 18:13 IMPERA ASI S.A.: podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
16:52 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania
06/12/19 17:30 IMPERA ASI S.A.: zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
25/11/19 17:48 IMPERA ASI S.A.: udzielenie przez Emitenta poręczenia do umowy najmu powierzchni biurowej
17:30 IMPERA ASI S.A.: nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej
19/11/19 16:57 IMPERA ASI S.A.: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta
15/11/19 11:18 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu