info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 05:04
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

04/09/19 14:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu umowy przez spółkę zależną drugiego stopnia od Emitenta: Contrast sp. z o. o.
27/08/19 14:40 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną
01/08/19 15:22 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
09/07/19 13:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Otrzymanie informacji o podjęciu uchwały Zarządu spółki zależnej od Emitenta o rozpoczęciu procesu realizacji inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy
05/07/19 15:01 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej drugiego stopnia od Emitenta - Contrast sp. z o. o.
04/07/19 10:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
03/07/19 13:26 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
27/06/19 12:58 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
26/06/19 14:25 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2019 r.
25/06/19 16:04  brak uprawnień Immobile wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
15:43 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Informacje na temat dywidendy
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.06.2019 r.
12/06/19 10:45 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
07/06/19 15:49 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta
15:12 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta