info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 08:14
kontakt
IMAGIS

Komunikaty

08/06/21 19:33 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, J oraz K spółki OPTIGIS S.A.
01/06/21 18:46 brak uprawnień OPTIGIS SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/21 21:29 brak uprawnień OPTIGIS SA (8/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
04/05/21 22:33 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22:26 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21:02 OPTIGIS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
21/04/21 18:31 brak uprawnień OPTIGIS SA (7/2021) Raport roczny skonsolidowany za 2020 r.
18:25 brak uprawnień OPTIGIS SA (6/2021) Raport roczny jednostkowy za 2020 r.
13/04/21 13:33 brak uprawnień OPTIGIS SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
07/04/21 11:13 brak uprawnień OPTIGIS SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
18/03/21 16:30 brak uprawnień OPTIGIS SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r.
15/02/21 19:05 brak uprawnień OPTIGIS SA (2/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
29/01/21 20:41 OPTIGIS S.A.: Wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu
18:59 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych serii D, J i K spółki OPTIGIS S.A.
26/01/21 10:30 brak uprawnień OPTIGIS SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku