info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 14:01
kontakt
IFSA

Komunikaty

03/12/21 13:42 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 3.12.2021 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 3/12/2021.)
19/11/21 17:16 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
11/11/21 17:10 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE ).
14/10/21 13:11  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A spółki INVESTMENT FRIENDS SE
11/10/21 17:17 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022)
08/10/21 17:21 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu rocznego
14/09/21 19:51 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)
19:47 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on direct of reduction of ownership of Investment Friends SE.)
27/08/21 21:06 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 25/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2020/2021. (Correction of the report no. 25/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2020/2021).
24/08/21 17:39 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE).
30/07/21 15:15  brak uprawnień INVESTMENT FRIENDS SE (1/2021) Investment Friends SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:13 INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)
18/06/21 20:57 INVESTMENT FRIENDS SE: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.( Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)
07/06/21 17:45 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)
29/04/21 17:46 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego