info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 10:27
kontakt
IFCAPITAL

Komunikaty

21/10/21 17:31 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
11/10/21 20:12 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
08/10/21 19:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022.
19:23 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Uzupełnienie raportu rocznego o zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym oświadczeniem. Supplementing the annual report with a set of corporate governance rules along with a relevant statement.
17:07 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu rocznego
27/08/21 17:26 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.
30/07/21 14:41  brak uprawnień Investment Friends Capital SE (1/2021) Investment Friends Capital SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/21 17:19 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
18/06/21 19:55 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.