info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 06:27
kontakt
IBSM

Komunikaty

01/02/23 22:27 Noble Financials S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
20/12/22 09:48 Noble Financials S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki
08/12/22 17:20 Noble Financials S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
07/12/22 16:09 Noble Financials S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 7 grudnia 2022 roku wznowione po przerwie
15:49 Noble Financials S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. wznowionym po przerwie w dniu 7 grudnia 2022 roku
02/12/22 18:03 Noble Financials S.A.: Informacja o złożeniu przez Spółkę wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Spółki wobec Getin Noble Bank S.A.
18:01 Noble Financials S.A.: Informacja o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie w dniu 2 grudnia 2022 roku
17:58 Noble Financials S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. wznowionym po przerwie w dniu 2 grudnia 2022 roku
24/11/22 16:12 Noble Financials S.A.: Korekta raportu nr 14/2022 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
22/11/22 17:29 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
09/11/22 14:50 Noble Financials S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Noble Financials S.A. za III kwartał 2022 roku
08/11/22 14:37 Noble Financials S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 8 listopada 2022 roku.
14:33 Noble Financials S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. w dniu 8 listopada 2022 roku
25/10/22 16:04 Noble Financials S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
21/10/22 15:04 Noble Financials S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały