info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 10:43
kontakt
IBSM

Komunikaty

29/11/21 19:03 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
18:40 Noble Financials S.A.: Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki
26/11/21 14:40 Noble Financials S.A.: Zawarcie istotnej transakcji
28/10/21 14:48 Noble Financials S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/10/21 18:19 Noble Financials S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
20/10/21 13:01 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
07/10/21 14:31 Noble Financials S.A.: Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
23/09/21 17:24 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/21 15:35 Noble Financials S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku
27/08/21 16:45  brak uprawnień NOBLE FINANCIALS SA (1/2021) IBSM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19/08/21 19:47 Noble Financials S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
30/06/21 13:49 Noble Financials S.A.: Istotna transakcja Spółki
17/06/21 14:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NOBLE FINANCIALS S.A
15/06/21 18:51 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
18:48 Noble Financials S.A.: Korekta Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.