info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 11:49
kontakt
IBCPOLSK

Komunikaty

05/11/21 09:21 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (13/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
30/09/21 08:47 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (12/2021) Nałożenie na Emitenta kary upomnienia
27/09/21 18:50 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki IBC POLSKA F&P S.A.
06/08/21 11:13 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (11/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
03/08/21 11:18 IBC POLSKA F&P S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 sierpnia 2021 r.
11:02 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (10/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 sierpnia 2021 r.
02/08/21 16:11 IBC POLSKA F&P S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
05/07/21 14:07 IBC POLSKA F&P S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:01 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/07/21 18:58 brak uprawnień GPW: Komunikat: wznowienie obrotu akcjami spółek: IBC POLSKA F&P S.A. GEO-TERM POLSKA S.A
30/06/21 09:29 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (8/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok
27/05/21 13:39 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
20/05/21 15:56 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (6/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
19/05/21 12:02 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
29/04/21 08:54 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (4/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.