info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.25, godz. 02:33
kontakt
I2DEV

Komunikaty

24/05/22 17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki I2 DEVELOPMENT S.A.
18/05/22 14:06 I2 DEVELOPMENT S.A.: Złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rozwiązanie umowy o uczestnictwo w typie Emitent
16/05/22 13:56 I2 DEVELOPMENT S.A.: Powzięcie wiadomości o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
29/04/22 23:05 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A.
21:43 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A.
I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A.
08/04/22 15:48 I2 DEVELOPMENT S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.
15:31 I2 DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2022 r.
15:04 I2 DEVELOPMENT S.A.: Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
01/04/22 10:40 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii O
31/03/22 12:05 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
12:01 I2 DEVELOPMENT S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11:50 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
25/03/22 13:35 I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
08:26  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki I2 DEVELOPMENT S.A.