info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 17:36
kontakt
HYDROTOR

Komunikaty

28/02/23 17:17 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/01/23 13:09 HYDROTOR: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
07/12/22 12:58 HYDROTOR: Podpisanie aneksu nr 1 do umowy faktoringowej spółki zależnej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
29/11/22 10:39 HYDROTOR: Podpisanie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.
25/11/22 13:57 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/22 17:25 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/22 13:06 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/10/22 12:09 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23/09/22 14:51 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/09/22 11:44 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/09/22 07:11 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/07/22 14:19 HYDROTOR: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
27/06/22 10:32 HYDROTOR: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2022 roku
25/06/22 16:04  brak uprawnień Hydrotor wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
12:47 HYDROTOR: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy