info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 15:28
kontakt
HYDRAPRE

Komunikaty

18/10/21 14:43 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
14:35 brak uprawnień HYDRAPRES SA (13/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
23/09/21 14:21 brak uprawnień HYDRAPRES SA (12/2021) Odwołanie Członka Zarządu oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki
13/08/21 15:14 brak uprawnień HYDRAPRES SA (11/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
01/07/21 13:06 HYDRAPRES S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:00 brak uprawnień HYDRAPRES SA (10/2021) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
28/06/21 15:58 brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2021) Odwołanie oraz powołanie Członków Zarządu
15:54 brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2021) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:48 brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01/06/21 14:45 HYDRAPRES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
14:37 brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
31/05/21 18:04 brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2021) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
21/05/21 14:52 brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2021) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 15:26 brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
15/02/21 15:53 brak uprawnień HYDRAPRES SA (2/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku