info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 03:48
kontakt
HORTICO

Komunikaty

07/03/23 15:07 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO S.A.
15:05  brak uprawnień HORTICO SA (5/2023) Informacja poufna ? Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO S.A.
14/02/23 10:52  brak uprawnień HORTICO SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
31/01/23 12:50  brak uprawnień HORTICO SA (3/2023) Informacja poufna ? niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej
12:38 HORTICO S.A.: Informacja poufna - niespełnienie się warunku zawieszającego realizację Umowy Inwestycyjnej
05/01/23 17:33  brak uprawnień HORTICO SA (2/2023) Informacja poufna ? zawarcie Umowy Inwestycyjnej
17:29 HORTICO S.A.: Informacja poufna - zawarcie Umowy Inwestycyjnej
10:53 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
10:46 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
04/01/23 09:41  brak uprawnień HORTICO SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych HORTICO SA na 2023 rok
14/11/22 10:37  brak uprawnień HORTICO SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
27/10/22 08:57 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08:52 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
26/10/22 14:44 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11:10 HORTICO S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii E