info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 09:31
kontakt
HORTICO

Komunikaty

04/10/19 13:10 HORTICO S.A.: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
13:05  brak uprawnień HORTICO SA (13/2019) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020
14/08/19 10:58  brak uprawnień HORTICO SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
08:43 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
08:33  brak uprawnień HORTICO SA (11/2019) Informacja poufna - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
28/06/19 13:41  brak uprawnień HORTICO SA (10/2019) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
13:34  brak uprawnień HORTICO SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
13:29  brak uprawnień Hortico wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
13:27 HORTICO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
13:21 HORTICO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
13:14 HORTICO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów
31/05/19 11:21 HORTICO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
11:13  brak uprawnień HORTICO SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
10:28  brak uprawnień HORTICO SA (7/2019) Raport roczny za 2018 rok
23/05/19 15:23 HORTICO S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.