info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 18:50
kontakt
HERKULES

Komunikaty

24/03/23 17:10 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej
01/02/23 20:55 HERKULES S.A.: Złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o wyrażenie zgody przez sędziego-komisarza na odstąpienie od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"
27/01/23 23:02 HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"
18/01/23 17:40 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej
11/01/23 17:37 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji Spółki
04/01/23 09:50 HERKULES S.A.: Informacja o zwiększeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/01/23 17:28 HERKULES S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 17:33 HERKULES S.A.: Złożenie przez Herkules S.A. pozwu przeciwko byłym członkom zarządu oraz ubezpieczycielowi z polisy ubezpieczenia OC członków władz spółki
29/12/22 17:59 HERKULES S.A.: Otrzymanie notyfikacji o transakcjach dokonanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
17:36 HERKULES S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28/12/22 17:40 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej
22/12/22 19:22 HERKULES S.A.: Otrzymanie notyfikacji o transakcji dokonanej w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
20/12/22 17:52 HERKULES S.A.: Otrzymanie notyfikacji o transakcji dokonanej w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
17:21 HERKULES S.A.: Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o.
01/12/22 18:12 HERKULES S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zależną informacji o obniżeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty limitu kredytowego spółki zależnej