info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 03:29
kontakt
HERKULES

Komunikaty

01/06/23 19:58 HERKULES S.A.: Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
14:53 HERKULES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/05/23 13:11 HERKULES S.A.: Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
25/05/23 18:13 HERKULES S.A.: Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
24/05/23 11:16 HERKULES S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
23/05/23 00:31 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/23 18:09 HERKULES S.A.: Wniesienie zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza w przedmiocie wyrażenia zarządcy masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji zgody na odstąpienie od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1"
17/05/23 14:32 HERKULES S.A.: Złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1"
11/05/23 22:18 HERKULES S.A.: Wydanie przez sędziego - komisarza postanowienia w przedmiocie wyrażenia zarządcy masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji zgody na odstąpienie od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1"
26/04/23 00:32 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
00:31 HERKULES S.A.: HERKULES S.A.
21/04/23 11:28 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy
24/03/23 17:10 HERKULES S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej
01/02/23 20:55 HERKULES S.A.: Złożenie przez zarządcę masy sanacyjnej spółki zależnej Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o wyrażenie zgody przez sędziego-komisarza na odstąpienie od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"
27/01/23 23:02 HERKULES S.A.: Złożenie przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji powiadomienia o odstąpieniu od Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29 marca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1"