info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 15:22
kontakt
HELIO

Komunikaty

29/11/21 08:15 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/11/21 18:44 HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17/11/21 13:59  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w I kw. 2021/22 na 2,8 mln zł
13:48 HELIO S.A.: Istotny wzrost wyników finansowych w I kwartale 2021/2022
09/11/21 16:04 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
02/11/21 13:56  brak uprawnień Helio wyda na inwestycje w 2021/22 kilkanaście mln zł, głównie na zakład w Brochowie (wywiad)
29/10/21 07:44 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
01/10/21 14:58  brak uprawnień Helio zwiększyło przychody kwartalne do 58 mln zł, liczy na istotną poprawę wyniku netto
14:42 HELIO S.A.: Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021/2022
10/09/21 14:41 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2020/2021
30/08/21 14:40 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
04/08/21 15:24 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
02/08/21 14:37  brak uprawnień HELIO SA (1/2021) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/21 15:36 HELIO S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 01.07.2021 r. oznaczonego jako nr 4/2021 zamiast 5/2021
15:04 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022