info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.19, godz. 23:13
kontakt
HELIO

Komunikaty

18/05/22 13:10 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
02/05/22 13:56  brak uprawnień HELIO SA (1/2022) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/04/22 16:51  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w III kw. 2021/22 na 3,06 mln zł
16:32 HELIO S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2021/2022
24/03/22 08:14 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/03/22 11:03 HELIO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021/2022
03/03/22 16:19 HELIO S.A.: Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.
14/02/22 09:47  brak uprawnień Helio szacuje zysk netto w II kw. 2021/22 na 8 mln zł
09:40 HELIO S.A.: Istotna zmiana wyniku finansowego w II kwartale 2021/2022
20/12/21 14:55  brak uprawnień HELIO SA (2/2021) Helio Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/12/21 14:05 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13:54 HELIO S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
12:36 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
12:17 HELIO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14/12/21 11:30 HELIO S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji