info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 16:24
kontakt
HARPER

Komunikaty

28/10/21 14:49 HARPER HYGIENICS S.A.: SPŁATA KREDYTU INWESTYCYJNEGO UDZIELONEGO PRZEZ MBANK S.A.
26/10/21 14:39 HARPER HYGIENICS S.A.: PODPISANIE Z MBANK S.A. ANEKSU DO UMOWY KREDYTU INWESTYCYJNEGO
21/10/21 18:42 HARPER HYGIENICS S.A.: USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
19/10/21 08:59 HARPER HYGIENICS S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI ZE WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM, ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY RAMOWEJ Z MBANK S.A, USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI
22/09/21 13:32 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
13:27 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
13:25 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 22.09.2021 r.
13:15 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.09.2021 r.
14/09/21 10:42 HARPER HYGIENICS S.A.: Zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Harper Hygienics S.A. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na obciążenie majątku i zawarcie umowy pożyczki
06/09/21 15:27 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
03/09/21 13:46 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
31/08/21 14:42 HARPER HYGIENICS S.A.: ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO Z WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM
30/08/21 19:34 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/08/21 12:49 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics S.A.
30/07/21 13:41 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową