info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 14:55
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

03/12/21 18:51  brak uprawnień BFG określił minimalny wymóg MREL dla Banku Handlowego na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko
18:35 HANDLOWY: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A.
18:24 HANDLOWY: Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
15:48  brak uprawnień B. Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w '24, na dywidendę chce przeznaczać min. 75 proc. zysku (opis)
15:12  brak uprawnień Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w '24, na dywidendę chce przeznaczać min. 75 proc. zysku
15:02 HANDLOWY: Przyjęcie Strategii Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2022-2024.
30/11/21 12:34 HANDLOWY: Informacja o decyzji członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nieubieganiu się o wybór na stanowisko członka Zarządu Banku w następnej kadencji
09/11/21 11:46  brak uprawnień B.Handlowy chce wypłacać dywidendy i utrzymywać koszty ryzyka na poziomie 30-40 pb
09:12  brak uprawnień B.Handlowy pokazał w III kw. '21 dobry wynik tradingowy i koszty operacyjne (opinia)
08:32  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w III kw. wyniósł 93,4 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
07:15  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w III kw. wyniósł 93,4 mln zł, powyżej oczekiwań
07:05  brak uprawnień Wyniki Banku Handlowego w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 HANDLOWY: HANDLOWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/21 20:01  brak uprawnień Podwyżki stóp zwiększą wynik odsetkowy Handlowego o 215-235 mln zł w rok
19:52 HANDLOWY: Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.